Повідомлення суб'єкта персональних даних

На виконання вимог ч.2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» у письмовій формі повідомляємо Вас про наступне.
Згідно з ч.2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», Ви, як суб'єкт персональних даних, маєте право:

  • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить Ваші персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
  • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
  • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;
  • пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
  • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
  • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
інші права, передбачені чинним законодавством України.
З метою забезпечення здійснення своєї господарської діяльності та реалізації цивільних і трудових відносин на підставі наданої Вами згоди ВГО «КРУ» має право на обробку Ваших персональних даних та їх поширення, шляхом передачі відомостей про Вас відповідним органам державної влади, зокрема, органам Державної податкової служби України, органам Пенсійного фонду України, органам фондів соціального страхування, органам Державної митної служби України та організаціям різних форм власності, що здійснюють спеціалізований супровід окремих процесів господарської діяльності ВГО «КРУ», зокрема, банківським установам, консалтинговим компаніям, рекрутинговим компаніям, страховим компаніям, недержавним пенсійним фондам, транспортним компаніям, операторам зв’язку, кур’єрським службам тощо.
Відповідно до ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», дозволяється поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.